لیست ربات های صنعتی کارکرده

با بدون دیدگاه

 

 

ربات های صنعتی کارکرده موجود در انبارهای خارج از کشور به شرح زیر می باشد. در صورت موجود بودن نوع و مدل مورد نظر شما جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد واردات آن ها با ما تماس بگیرید.

لازم به ذکر است ربات های موجود کارکرده، سالم و با گارانتی تحویل داده خواهند شد.

۱- Arcmate 100i

۱۳۵۷۲۳۰۹۰۰_۱شعاع دسترسی: ۱۳۶۸ mm

توان حمل بار: ۶ kg

دقت: ۰٫۱ mm

۲- M-16 iB/10L + RJ3iC

شعاع دسترسی: ۱۸۸۵ mm

توان حمل بار: ۱۰ kg

دقت: ۰٫۱ mm

۳- Arcmate 120i  RJ2

شعاع دسترسی: ۱۵۴۲ mm

توان حمل بار: ۱۶ kg

دقت: ۰٫۰۸ mm

 

۴- LRmate 100i

lrmate200ic۵ محور

شعاع دسترسی: ۶۲۰ mm

توان حمل بار: ۳ kg

دقت: ۰٫۰۴ mm

 

۵- P-145 Paint

شعاع دسترسی: ۲۷۳۱ mm

توان حمل بار: ۷٫۵ kg

دقت: ۰٫۲ mm

 

۶- S-420 iF

fanuc-robotics-2شعاع دسترسی: ۲۴۵۰/۲۸۵۰ mm

توان حمل بار: ۱۲۰ kg

دقت: ۰٫۴ mm

۷- S-420 iW

شعاع دسترسی: ۲۴۵۰ mm

توان حمل بار: ۱۵۰ kg

دقت: ۰٫۴ mm

 

۸- S-430 iR

شعاع دسترسی: ۳۰۹۳ mm

توان حمل بار: ۱۶۵ kg

دقت: ۰٫۳ mm

 

۹- M-710 i  RJ3

۱۳۵۷۳۱۴۷۸۰_۱شعاع دسترسی: ۱۷۰۶ mm

توان حمل بار: ۴۵ kg

دقت: ۰٫۱۵ mm

 

۱۰- M-710 iW

شعاع دسترسی: ۱۸۹۳ mm

توان حمل بار: ۷۰ kg

دقت: ۰٫۱۵ mm

 

 

۱۱- R-2000 iA  ۱۶۵F

fanuc_roboticsشعاع دسترسی: ۲۶۵۰ mm

توان حمل بار: ۱۶۵ kg

دقت: ۰٫۱۸ mm

 

۱۲- R-2000 iA  ۱۲۵L

شعاع دسترسی: ۳۰۰۵ mm

توان حمل بار: ۱۲۵ kg

دقت: ۰٫۲ mm