آدرس نمایشگاه: شهریار، صفادشت، امیرآباد، میدان شهدا، بلوار شهید رجایی، خیابان پرستو، پلاک ۲۰

تلفن: ۵۶۲۷۷۰۱۴ ۰۲۱

فکس: ۶۵۷۴۲۰۲۵ ۰۲۱

ایمیل: info@FANUCrobotics.ir