ربات های صنعتی کارکرده موجود در انبارهای خارج از کشور به شرح زیر می باشد. در صورت موجود بودن نوع و مدل مورد نظر شما جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد واردات آن ها با ما تماس بگیرید.

لازم به ذکر است ربات های موجود کارکرده، سالم و با گارانتی تحویل داده خواهند شد.

1- Arcmate 100i

شعاع دسترسی: 1368 mm

توان حمل بار: 6 kg

دقت: 0.1 mm

2- M-16 iB/10L + RJ3iC

شعاع دسترسی: 1885 mm

توان حمل بار: 10 kg

دقت: 0.1 mm

3- Arcmate 120i  RJ2

شعاع دسترسی: 1542 mm

توان حمل بار: 16 kg

دقت: 0.08 mm

4- LRmate 100i

5 محور

شعاع دسترسی: 620 mm

توان حمل بار: 3 kg

دقت: 0.04 mm

5- P-145 Paint

شعاع دسترسی: 2731 mm

توان حمل بار: 7.5 kg

دقت: 0.2 mm

6- S-420 iF

شعاع دسترسی: 2450/2850 mm

توان حمل بار: 120 kg

دقت: 0.4 mm

7- S-420 iW

شعاع دسترسی: 2450 mm

توان حمل بار: 150 kg

دقت: 0.4 mm

8- S-430 iR

شعاع دسترسی: 3093 mm

توان حمل بار: 165 kg

دقت: 0.3 mm

9- M-710 i  RJ3

شعاع دسترسی: 1706 mm

توان حمل بار: 45 kg

دقت: 0.15 mm

10- M-710 iW

شعاع دسترسی: 1893 mm

توان حمل بار: 70 kg

دقت: 0.15 mm

11- R-2000 iA  165F

شعاع دسترسی: 2650 mm

توان حمل بار: 165 kg

دقت: 0.18 mm

12- R-2000 iA  125L

شعاع دسترسی: 3005 mm

توان حمل بار: 125 kg

دقت: 0.2 mm