در زیر لیست ربات های کارکرده موجود در ایران آمده است. این ربات ها سرویس شده، آماده نصب و راه اندازی و دارای گارانتی و خدمات پس از فروش می باشند.

1- S-420 F with RH controller

بیشترین شعاع دسترسی: 2413 mm

ارتفاع قابل دسترس: 2731 mm

بیشترین وزن قابل حمل: 120 kg

دقت تکرارپذیری: 0.5 mm

2- S-420 F with RJ controller

بیشترین شعاع دسترسی: 2413 mm

ارتفاع قابل دسترس: 2731 mm

بیشترین وزن قابل حمل: 120 kg

دقت تکرارپذیری: 0.5 mm

3- S-420 iF with RJ2 controller

بیشترین شعاع دسترسی: 2405 mm

بیشترین وزن قابل حمل: 120 kg

دقت تکرارپذیری: 0.4 mm

4- S-420 iL with RJ2 controller

بیشترین شعاع دسترسی: 3000 mm

بیشترین وزن قابل حمل: 75 kg

دقت تکرارپذیری: 0.4 mm

5- S-420 iS with RJ2 controller

بیشترین شعاع دسترسی: 2250 mm

بیشترین وزن قابل حمل: 80 kg

دقت تکرارپذیری: 0.4 mm

6- S-420 iW with RJ2 controller

بیشترین شعاع دسترسی: 2405 mm

بیشترین وزن قابل حمل: 155 kg

دقت تکرارپذیری: 0.4 mm

 جهت کسب اطلاعات بیشتر از موجودی انبار ایران لطفا تماس بگیرید…