ایجاد سلول رباتیک در خطوط تولید یک راه حل ساده برای استفاده از ربات های صنعتی در بخشی از فرآیند تولید است. از آنجا که در کشورمان خطوط تولید سنتی بسیاری با فرآیندهای خاص سنتی وجود دارد هزینه های بسیار زیادی را برای رباتیک کردن فرآیند تولید و کل خطوط تولید باید صرف کرد لذا  برای کاهش هزینه ها بهتر است بخش هایی از فرآیند تولید را به صورت مقطعی رباتیک نمود. سپس به مرور زمان می توان با بررسی فرآیند تولید اقدام به رباتیک نمودن کل خط نمود. امروزه در کشورهای پیشرفته مفهومی به نام کارخانه چراغ خاموش بیان میشود. کارخانه چراغ خاموش به کارخانه ای گفته می شود که کل خطوط تولید آن رباتیک بوده و چون انسانی در خط تولید تردد ندارد نیازی به روشن نمودن چراغ نیست!

استفاده از ربات های صنعتی در خط تولید علاوه بر کاهش هزینه های تولید، کسر هزینه نیروی انسانی و نیز جلوگیری از بوجود آمدن خطاهای انسانی در کار مزیت های دیگری چون تولید با کیفیت استاندارد، افزایش نرخ تولید، کاهش حوادث ناشی از کار و افزایش ضریب ایمنی را به دنبال دارد.

برای کسب مشاوره در زمینه راه اندازی خطوط تولید رباتیک با ما تماس بگیرید.