لیست ربات های صنعتی کارکرده

ربات های صنعتی کارکرده موجود در انبارهای خارج از کشور به شرح زیر می باشد. در صورت موجود بودن نوع و مدل مورد نظر شما جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد واردات آن ها با ما تماس بگیرید.

لازم به ذکر است ربات های موجود کارکرده، سالم و با گارانتی تحویل داده خواهند شد.

۱- Arcmate 100i

شعاع دسترسی: ۱۳۶۸ mm

توان حمل بار: ۶ kg

دقت: ۰.۱ mm

2- M-16 iB/10L + RJ3iC

شعاع دسترسی: ۱۸۸۵ mm

توان حمل بار: ۱۰ kg

دقت: ۰.۱ mm

3- Arcmate 120i  RJ2

شعاع دسترسی: ۱۵۴۲ mm

توان حمل بار: ۱۶ kg

دقت: ۰.۰۸ mm

4- LRmate 100i

5 محور

شعاع دسترسی: ۶۲۰ mm

توان حمل بار: ۳ kg

دقت: ۰.۰۴ mm

5- P-145 Paint

شعاع دسترسی: ۲۷۳۱ mm

توان حمل بار: ۷.۵ kg

دقت: ۰.۲ mm

6- S-420 iF

شعاع دسترسی: ۲۴۵۰/۲۸۵۰ mm

توان حمل بار: ۱۲۰ kg

دقت: ۰.۴ mm

7- S-420 iW

شعاع دسترسی: ۲۴۵۰ mm

توان حمل بار: ۱۵۰ kg

دقت: ۰.۴ mm

8- S-430 iR

شعاع دسترسی: ۳۰۹۳ mm

توان حمل بار: ۱۶۵ kg

دقت: ۰.۳ mm

9- M-710 i  RJ3

شعاع دسترسی: ۱۷۰۶ mm

توان حمل بار: ۴۵ kg

دقت: ۰.۱۵ mm

10- M-710 iW

شعاع دسترسی: ۱۸۹۳ mm

توان حمل بار: ۷۰ kg

دقت: ۰.۱۵ mm

11- R-2000 iA  ۱۶۵F

شعاع دسترسی: ۲۶۵۰ mm

توان حمل بار: ۱۶۵ kg

دقت: ۰.۱۸ mm

12- R-2000 iA  ۱۲۵L

شعاع دسترسی: ۳۰۰۵ mm

توان حمل بار: ۱۲۵ kg

دقت: ۰.۲ mm