لیست ربات های موجود در ایران

در زیر لیست ربات های کارکرده موجود در ایران آمده است. این ربات ها سرویس شده، آماده نصب و راه اندازی و دارای گارانتی و خدمات پس از فروش می باشند.

۱- S-420 F with RH controller

بیشترین شعاع دسترسی: ۲۴۱۳ mm

ارتفاع قابل دسترس: ۲۷۳۱ mm

بیشترین وزن قابل حمل: ۱۲۰ kg

دقت تکرارپذیری: ۰.۵ mm

2- S-420 F with RJ controller

بیشترین شعاع دسترسی: ۲۴۱۳ mm

ارتفاع قابل دسترس: ۲۷۳۱ mm

بیشترین وزن قابل حمل: ۱۲۰ kg

دقت تکرارپذیری: ۰.۵ mm

3- S-420 iF with RJ2 controller

بیشترین شعاع دسترسی: ۲۴۰۵ mm

بیشترین وزن قابل حمل: ۱۲۰ kg

دقت تکرارپذیری: ۰.۴ mm

4- S-420 iL with RJ2 controller

بیشترین شعاع دسترسی: ۳۰۰۰ mm

بیشترین وزن قابل حمل: ۷۵ kg

دقت تکرارپذیری: ۰.۴ mm

5- S-420 iS with RJ2 controller

بیشترین شعاع دسترسی: ۲۲۵۰ mm

بیشترین وزن قابل حمل: ۸۰ kg

دقت تکرارپذیری: ۰.۴ mm

6- S-420 iW with RJ2 controller

بیشترین شعاع دسترسی: ۲۴۰۵ mm

بیشترین وزن قابل حمل: ۱۵۵ kg

دقت تکرارپذیری: ۰.۴ mm

 جهت کسب اطلاعات بیشتر از موجودی انبار ایران لطفا تماس بگیرید…